onsdag den 17. april 2013

Empowerment of our magicians


Jeg er på SETT, som er stor konference og messe om digital læring i Stockholm. Jeg skal blogge. Et af de oplæg som jeg på forhånd havde bestemt mig for at høre var Showk Badat og Abdul Chohan, der under overskriften “Att förändra en skola på riktikt” fortalte om den gennemgribende og imponerende  forandring, som deres skole ESSA Academy i Bolton har gennemgået. Jeg har besøgt skolen for en måneds tid siden, og det er en helt særlig skole de har skabt.

Resultaterne taler for sig selv. Beliggende i en lettere ramponeret Ken Loach-agtig bydel med elever fra skolefremmede miljøer, har skolen udviklet sig fra at være en af de dårligst præsterende skoler i England til at være en af de bedste.

Skolen er en 1:1 skole med iPads til alle elever. Men det er ikke forklaringen, for som den sagde i oplægget, så kan teknologi også bruges til at gøre de forkerte ting vi gør godt. Nej forklaringen er, at teknologien anvendes i en meningsfuld kontekst af værdier og pædagogiske principper, som gennemsyrer hele organisationen, og som man kan mærke, når ma besøger skolen.

Skolen mission  er “All will succed”, og de forstår det helt bogstaveligt som, at alle elever uden undtagelse skal klare afgangseksamen og fortsætte i uddannelse eller job efter. “Succeed” handler både om at klare de akademiske krav og ikke mindst om livsduelighed, så de kan komme ud af lokalområdets onde spiral af udsigtsløshed og tidlig død.

Skolens værdimæssige grundpiller er “faith”, “access” og “community”.

“Faith” handler om at give eleverne social kapital, så de tror på sig selv kan fungere i forskellige sociale kontekster. I undervisningen handler det om at give dem plads til at udfolde sig på en langt mere selvstændig og aktiv måde end der er tradition for i England. Og det handler i høj grad om at tro på lærerne og at indgyde dem troen på at de er “magicians”, som kan hjælpe eleverne til succes, også i et socialt håbløst område.

“Access” handler om at gøre læring tilgængelig for eleverne. I undervisningen betyder det at lærerne skal personliggøre undervisningen, så læringsressourcerne er relevant for eleven, når eleven har brug for den. Skolen har ud fra tankegangen i “productive pedagogies” udvalgt de fem pædagogiske strategier, som de tror mest på, og som de derfor vil forfølger. Den har omlagt skoleskemaet, så det passer til en arbejdsform, hvor eleverne er aktive producenter, og hvor de kan udvikle både de faglige mpl og den sociale kapital.

“Community” handler om skolen som en aktiv del af lokalområdet og om inddragelse af familierne i skolens liv og elevens læring.

Lignende værdier kan man finde på mange skoler i verden. Det særlige ved ESSA er, at virkelig betyder noget helt ud i hjørnerne af skolen. Jeg oplevede selv på besøget på ESSA, hvordan eleverne var i stand til både at anvende iPad*en, men også at forklare os om de pædagogiske principper bag anvendelsen af dem.

Den skoleudviklings om er foregået på ESSA Academy er kun mulig med skoleledelse. For “gu skal skoleledere lede”, ellers er det ikke muligt at få fælles retning på en skole. Men det er skoleledelse, der handler om “empowerment of our magicians”. Ved at sætte mål og retning og etablere et solidt værdimæssigt fundament, ved at gennemføre fælles personaleudvikling (organiseret hver fredag eftermiddag), udvikler lærerne sammen med ledelsen hvordan de kan blive ved med at blive en bedre skole. Lærerne frisættes på grundlag af et fælles ståsted og en fælles retning.

Og så er det skolens tro, at lærerne bliver magikere, der kan skabe det undervisningens mirakel, der gør eleverne til sande lærende. Og her kommer teknologien ind i billedet som de kreative redskab der kan være fødselshjælper for dette mirakel.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar